Decate regler

Ved å registrere deg hos Decate.no, godkjente du også å følge de undernevnte reglene. Skulle du under noen omstendigheter bryte disse regelene, vil du bli kontaktet av en moderator eller administrasjonen.

 • Vær hyggelig og vis respekt når du ferdes på Decate. Husk at det er mennesker du snakker med!
 • Du må være 14 år eller eldre for å bruke Decate.no. Skulle det være tvil vil du kunne bli bedt om å verifisere alderen din.
 • Hvis du ønsker å holde alderen din anonym, kan den settes til 80-100. Hvis det er tvil rundt at brukeren er under 14 vil vi fortsatt kunne kreve verifisering fra brukeren.
 • Voldelige eller seksuelle - psykiske og fysiske - trusler er ulovlig, og blir slått hardt ned på.
 • SPAM (Stupid Pointless Annoying Messages - altså gjentatte meldinger/reklamering) er ikke tilatt. Stadige gjentagelser og/eller store mengder kan medføre advarsel og utestengelse.
 • Tigging eller pishing (svindelforsøk) er ulovlig.
 • Bruk av script er ikke tillatt og kan medføre utestengelse fra Decate.
 • Uthenging/mobbing av andre brukere er ikke tillatt på Decate, og kan medføre umiddelbar utestengelse!
 • Homofobe, rasistiske eller kjønnsdiskriminerende holdninger og kommentarer er sterkt uønsket og kan medføre utestengelse med permanent virkning.
 • Å etterlyse/tilby seksuelle tjenester (Webcam show, avtale om treff hvor hensikten er åpenbar o.l) via Decate - både offentlig og i privat innboks - er strengt ulovlig. Slike tilfeller vil bli rapportert til og bli oppfulgt av Kripos.
 • Ikke del personlig informasjon og andre identifiserbare opplysninger tilgjengelig for hvem som helst. Husk passordet ditt er personlig - det er kun du som skal ha tilgang til din profil, så ikke del det med andre!
 • Tjenestene hos Decate (F.eks. Ask me) er kun til personlig, og ikke kommersiell bruk, uten avtale med administrasjonen. Det betyr at du ikke kan promotere andre nettsider eller eksterne linker (reklame) uten klarering fra oss.
 • Våre tjenester er tilgjengeliggjort slik de er, og kan brukes av alle registrerte medlemmer som ønsker å bruke dem, på eget ansvar.

Husk at du til enhver tid kan kontakte en moderator hvis du vil rapportere et tilfelle eller har spørsmål.