Forkortet VILKÅR FOR BRUK

Følgende er gitt som en oppsummering av Decate.nos vilkår og er ikke juridisk bindende. Hvis du har tenkt å få tilgang til dette nettstedet, eller bruke tjenestene må du lese den juridisk bindende versjonen av vilkårene umiddelbart etter disse forkortede bruksvilkårene.

Du må godta å overholde de følgende vilkårene for bruk av tjenestene.

Beskytt passordet ditt. Du bør ikke gi det til noen andre, direkte eller indirekte, annet enn til en forelder eller verge. Decate vil ikke bli holdt ansvarlig for ting som skjer med kontoen på grunn av et avslørt, mistet eller stjålet passord.

Tjenestene som tilbys av nettstedet er ment for personlig bruk og ikke for kommersiell bruk (uten skriftlig tillatelse fra Decate).

Bare legg ut innhold som du har rettigheter til å vise eller bruke. Alt innhold du legger ut forblir din eiendom, selv om, for å kunne bruke tjenestene som tilbys på nettstedet, du gir både Decate, og andre brukere av området, retten til å bruke innholdet.

Alt annet innhold tilhører Decate eller våre leverandører eller lisensgivere. Decates innhold kan brukes til personlig bruk inne på nettstedet, men ikke noe annet sted uten Decates skriftlige tillatelse.

Decate overvåker ikke innholdet eller innhold som er lagt inn av en tredjepart, men forbeholder seg retten til å fjerne ethvert innhold som bryter med disse vilkårene. Decate kan også, etter eget skjønn, ta de skritt vi finner nødvendig for å håndtere et brudd på disse vilkårene.

Decate vil bistå politiet i etterforskning av mistenkt eller påstått ulovlig brukerinnhold, inkludert, men ikke begrenset til private meldinger.

Deltagelse i ulovlige aktiviteter eller upassende oppførsel eller annonsering av ulovlig eller forbudt materiale (dvs. trakassering, rasistiske kommentarer, voldelige meldinger, pornografi ...) på Decate.no kan resultere i oppsigelse av medlemskapet, eller føre til mulige rettslige skritt.

Decate har ingen kontroll over innhold som ligger på andre nettsteder. Selv om en kobling, for eksempel, vises på vårt nettsted, betyr det ikke at Decate godkjenner eller påtar seg ansvar for dette innholdet.

Decate kan ikke holdes ansvarlig for hva andre gjør med informasjonen du legger ut på tjenesten, så vær forsiktig med informasjon, særlig personlig informasjon, du legger ut om deg selv eller andre.

Du kan avslutte medlemsskapet når som helst. Vi forbeholder oss retten til å avslutte kontoen din når som helst ved eventuelle brudd på disse vilkårene.

Decates tjenester gjøres tilgjengelige slik de er, og brukere benytter seg av tjenestene på egen risiko.

Enhver bruker som handler i strid med disse vilkårene, kan få kontoen sin avsluttet og dersom det er hensiktsmessig, kan også juridiske tiltak bli satt i verk.


VILKÅR FOR BRUK FOR DECATE.NO (den lange og kjedelige fullversjonen) Disse vilkårene for bruk (“vilkår”) er en juridisk bindende avtale mellom deg og Decate og regulerer din bruk av denne nettsiden, enten som besøkende, hvis du bidrar med innhold eller som en registrert bruker . Bruk av, innsendelse av informasjon til, og tilgang til denne nettsiden er underlagt overholdelse med disse vilkårene. Les derfor vilkårene nøye før du bruker denne nettsiden. Decate reserverer seg retten til å begrense eller opphøre din tilgang til denne nettsiden, eller opphøre, eller midlertidig opphøre, din registrering ved manglende overholdelse av vilkårene og retningslinjene som er lagt ut på denne nettsiden, inkludert disse vilkårene, eller når som helst av andre årsaker.

Gjennom disse vilkårene begrepene "oss", "vi" og "vår" refererer vi til Decate, inkludert dets etterfølgere og stedfortredere; begrepene "din" og "du" refererer til den enkelte som har akseptert disse vilkårene, og omfatter alle brukere.


Vil du deaktivere Decate kontoen din?


Profilen blir utilgjengelig for andre brukere. Du kan når som helst åpne kontoen igjen.


Akseptering av vilkår

VED Å GÅ INN PÅ OG BRUKE DENNE NETTSIDEN, PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅTE, SAMTYKKER DU I Å BINDE DEG TIL DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I ALLE DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, ELLER VÅRE RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN, MÅ DU IKKE, PÅ NOEN SOM HELST MÅTE, BRUKE ELLER LEGGE INN INFORMASJON PÅ DENNE NETTSIDEN.

Endringer av disse vilkårene


Decate kan, når som helst, endre, modifisere, oppdatere, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene. Du bør regelmessig kontrollere disse vilkårene for endringer. Din fortsatte bruk av denne nettsiden, etter eventuelle posterte endringer, betyr at du aksepterer disse endringene.


Passord

Når du registrerer deg for å bli medlem, vil du bli bedt om å velge et brukernavn og passord. Du er helt og holdent selv ansvarlig for å holde passordet ditt hemmelig og sikkert. Du godtar å ikke på noe som helst tidspunkt å bruke kontoen, brukernavn eller passord til et annet medlem, eller til å oppgi passordet ditt til noen annen person (unntatt en forelder eller foresatt dersom du er under 18 år). Du samtykker i å varsle Decate.no umiddelbart hvis du har mistanke om uautorisert bruk av din konto eller tilgang til passordet. Du godtar å holde Decate.no skadesløs for enhver skade som oppstår fra en tredjeparts tilgang til tjenester ved hjelp av et passord du avslører, mister, blir frastjålet, etc.)


Ikke-kommersiell bruk

Decates tjenester er for personlig bruk av medlemmer, og kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle formål unntatt de som er spesielt godkjent eller godkjent av Decate.no. Ulovlig og/eller uautorisert bruk av Decates tjenester, inkludert innsamling av brukernavn, e-postadresser eller annen personlig identifiserbar informasjon om medlemmer, ved elektroniske eller andre midler i den hensikt å sende uønsket e-post, eller uautorisert bruk av eller kobling til nettstedet Decate er forbudt. Kommersiell reklame, affiliatelinker, og andre former for oppfordring kan bli fjernet fra medlemsprofiler uten varsel og kan føre til opphør av medlemskap eller privilegier. Rettslig forfølgelse vil bli vurdert ved all ulovlig eller uautorisert bruk av Decates tjenester.


Opphavsrettslig innhold på Decate.no

Ditt innhold

Decate.no gjør ikke krav på noen eierrettigheter til tekster, filer, bilder, foto, video, lyd, musikalske verk, eller annet materiale og informasjon som du legger ut eller gjør tilgjengelig på Decate. Etter publisering på Decate, fortsetter du å beholde alle eierrettigheter til ditt innhold, og retten til å bruke innholdet på den måte du selv ønsker. Ved å vise eller publisere noe av innholdet på eller gjennom Decates tjenester eller på nettstedet Decate, gir du samtidig Decate.no en ikke-ekslusiv, fullt betalt, avgiftsfri, sub-lisensiert, overførbar og verdensomspennende lisens og rett til å bruke, modifisere, lage avledede verk av, utføre, vise, reprodusere, inkludere i andre verk og distribuere innholdet utelukkende på og gjennom Decates tjenester eller nettstedet Decate, til andre brukere eller medlemmer av Decates nettsted eller tjenester. Du gir også herved alle brukere av nettstedet Decate en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til innholdet gjennom nettstedet Decate, og til å bruke, reprodusere, distribuere, lage avledede produkter av og vise ditt innhold, slik det er gjort mulig gjennom funksjonaliteten i nettstedet Decate og Decates tjenester og slik det er tillatt under disse vilkårene.

Denne lisensavtalen vil også opphøre på tidspunktet du fjerner innholdet fra Decates tjenester eller nettstedet Decate, bortsett fra at du gir oss en fortsatt evigvarende lisens og rett til å beholde en kopi av ditt innhold for arkivformål. Denne arkivversjonen er ikke lagt ut offentlig på Decate.no, den er opprettholdt bare for å hente ut innholdet og gjenopprette kontoer (i tilfelle feil eller systemsvikt) eller for å samarbeide med myndighetene for å gjøre nettstedet Decate tryggere. Selv om vi vil forsøke å slette innholdet du har bedt oss om å fjerne, kan vi ikke garantere at alt innholdet ditt kan bli fullstendig fjernet fra nettstedet Decate, Decates tjenester eller at andre brukere av nettstedet eller Decates tjenester ikke har kopiert og distribuert alt eller deler av ditt innhold.

Du bekrefter og garanterer overfor Decate.no at: * Du eier innhold postet, vist eller publisert av deg på eller via Decates nettside og tjenester eller at du på annen måte har rett til å gi oss den lisensen som er angitt i dette avsnittet, og at
* innlegget eller publiseringen av ditt innhold på eller via Decates nettside og tjenester ikke krenker personvernet, offentlige rettigheter, opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet, andre immaterielle rettigheter, kontraktsmessige rettigheter eller andre rettigheter til noen person. Du aksepterer å betale for alle godtgjørelser (royalties), avgifter, og andre utgifter som måtte oppstå som følge av noe innhold postet, vist eller publisert av deg på eller via Decates nettside og tjenester.

Innhold på Decate.no

Decates nettside og tjenester inneholder tekst, filer, bilder, design, grafikk, foto, video, lyd, musikalske verk, sideoppsett, skrevne verk, og andre materialer laget av eller for, eller som på annen måte eies av Decate.no. Decates innhold er beskyttet av opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmeligheter og/eller andre immaterielle rettigheter, som Decate.no eier eller har lisens til å bruke, og vi forbeholder oss alle rettigheter til innholdet.

Decate.no gir deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke viderelisensierbar lisens til å reprodusere og vise innhold tilhørende Decate (med unntak av all kode) kun for personlig bruk i forbindelse med visning av nettstedet Decate og bruke av Decates tjenester. Med mindre annet er uttrykkelig autorisert av Decate.no, kan du ikke kopiere, modifisere, publisere, overføre, distribuere, utføre, vise eller selge noe av Decates innhold.

Innhold fra tredjepart

Decates tjenester og nettstedet Decate kan også inneholde tekst, filer, bilder, design, grafikk, fotografier, video, lyd, musikalske verk, sideoppsett, skrevne verk, eller andre materialer fra andre Decate.no lisensgivere, leverandører eller annonsører ("tredjeparts innhold"). Der ikke annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, kan du ikke kopiere, endre, oversette, publisere, kringkaste, overføre, distribuere, utføre, vise, eller selge eller på annen måte distribuere, noe innhold som vises på eller gjennom Decates tjenester.


Prosedyre for klager angående brudd på opphavsretten

Decate.no respekterer åndsverkssrettigheter, og vi forbyr brukere fra å laste opp, legge ut eller på annen måte sende på Decate nettsiden eller Decate Tjenesten tekst, filer, bilder, design, grafikk, foto, video, lyd, musikalske verk, skrevne verk, eller noe annet innhold som bryter en annens opphavsrettigheter.

Hvis du tror at ditt opphavsrettslige beskyttede arbeid har blitt kopiert og at det er tilgjengelig på nettsiden på en måte som krenker opphavsretten, kontakt oss for å rapportere mulige brudd på opphavsretten. Når du kontakter oss, gi ansvarlig person for opphavsrett hos Decate følgende informasjon:

En fullstendig beskrivelse av det opphavsrettslige arbeidet eller annet åndsverk som du påstår har blitt krenket
En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller andre åndsverk
En beskrivelse av hvor det påståtte krenkede materialet finnes på denne nettsiden
Ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
En erklæring hvor du oppgir at du har god grunn til å tro at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettlig eier, eierens representant eller loven
En erklæring, signert av deg, under trussel om straff for falsk forklaring, om at informasjonen i din melding er nøyaktig og at du er eieren av opphavsrett eller åndsverk eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsrett eller åndsverk


Overvåking og kontroll av innhold

Du erkjenner og godtar at Decate.no skal ha retten, men ikke plikt til overvåking, filtrering eller forhåndsgodkjenning av ditt eller tredjeparts innhold, og at vi skal ha retten, men ikke plikt til, etter eget skjønn å fjerne eller forby publisering av ethvert innhold som bryter med disse vilkårene. Decate er videre ikke ansvarlig for noen feil eller forsinkelse ved fjerning av innhold. Decate.no kan forhåndsvise brukerinnhold før det er lagt ut på nettstedet for å sikre samsvar med disse vilkårene.

Du er selv ansvarlig for innhold og for din samhandling med andre medlemmer eller andre ved hjelp av nettstedets eller Decate.nos tjenester (inkludert, men ikke begrenset til interaksjoner med andre brukere) og Decate.no har ingen forpliktelse til å overvåke alle medlemmenes bruk av tjenestene. Decate.no godkjenner ikke, og har ingen kontroll over brukergenerert innhold eller tredjeparts innhold. Innhold er ikke gjennomgått av Decate.no før publisering og reflekterer ikke meninger eller politikk tilhørende Decate.no. Decate.no gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, for ditt innhold eller tredjeparts innhold, eller for nøyaktigheten og påliteligheten av dette innholdet eller noe materiale eller informasjon som du overfører til andre medlemmer eller andre som bruker Decate og våre tjenester.

Decate.no forbeholder seg retten til å fremlegge deler av innholdet og tredjeparts innhold postet eller distribuert på websiden, til politi/myndigheter i tilfeller av mistanke om eller påståtte kriminelle aktiviteter. Dette inkluderer noe av innholdet og tredjeparts innhold knyttet til områder identifisert som private under personvern, for eksempel, men ikke begrenset til, private grupper og meldinger.


Medlemskap og berettigelse

Decate.no er en sosial nettverkstjeneste som lar registrerte medlemmer opprette profiler på nettet for å finne og kommunisere med venner.
Ved å registrere en konto forstår du at Decate vil beskytte din private informasjon på best mulig måte. I tilfelle salg av Decate, produktet, databasen eller noen deler av firmaet assosiert med Decate, din informasjon samt andre former for informasjon/data du har gitt til oss, vil også kunne bli gitt til kjøper. Du forstår også at Decate har rettighetene til å beholde informasjonen du lagrer i vår database i ubegrenset tid, dette inkluderer men er ikke begrenset til, ditt mobilnummer, personlig informasjon om deg, meldinger du sender og mottar, samt annen informasjon vi ber deg om, eller du frivillig oppgir til oss. Når du stenger din konto forstår du at din informasjon fremdeles er lagret i vår database. I tilfelle du ønsker at all din informasjon skal bli slettet ifra vår database, må du sende en skriftlig henvendelse hvor du ber om dette, med kopi av legitimasjon ( Vennligst kontakt oss for å få adressen hvor dette brevet skal sendes. ). Du godtar også, i forhold til ditt mobilnummer, at vi beholder retten til å sende deg gratis SMS som kan være, men ikke begrenset til, informasjon om sideoppdateringer, nyheter, promoteringer og tilbud. I tilfelle du skulle stenge din konto, forbeholder vi oss retten til å fremdeles ende deg overnevnte meldinger.

Bruk av nettstedet

Posting av ulovlig eller forbudt innhold eller deltakelse i ulovlig eller upassende atferd kan, etter Decates forgodtbefinnende, resultere i oppsigelse av medlemskapet. I tillegg forbeholder vi oss retten til å etterforske og reise søksmål, etter vårt skjønn, mot enhver som bryter denne bestemmelsen, inkludert, men begrenset til, å fjerne fornærmende innhold fra nettstedet Decate og, om nødvendig, rapportere overtredelsen til politiet eller andre myndigheter. Innhold og atferd som er forbudt inkluderer, men er ikke begrenset til, innhold og atferd som, etter Decates skjønn:

* Er åpenbart fornærmende mot felleskapet, slik som innhold som oppfordrer til rasisme, fordommer, hat eller fysisk vold mot grupper eller enkeltpersoner;
* Trakasserer eller oppfordrer til trakassering av en annen person;
* Omfatter overføring av "søppelpost", "kjedebrev", "spam", eller andre uoppfordret masseutsendelse, e-post, eller annen kommunikasjon;
* Omfatter opprettelse av kontoer/profiler kun med det formål å reklamere for et produkt, en tjeneste eller en webside;
* Resulterer i forfalskning av IP-adressen, ombygging av meldingshoder å skjule din identitet, eller å etterligne andre, eller lignende i den hensikt å omgå disse retningslinjene;
* Forstyrrer eller avbryter tjenesten eller servere eller nettverk som brukes til å levere eller motta tjenesten, eller du nekter å adlyde noen krav eller pålegg fra nettverk som brukes til å levere og motta tjenesten;
* Omfatter alt innhold og informasjon som (1) du vet er falsk eller villedende, (2) fremmer ulovlige aktiviteter eller oppførsel som er fornærmende, eller (3) er truende, obskønt, ærekrenkende eller injurierende;
* Utgjør eller inneholder noe ulovlig eller uautorisert kopiering av annen persons åndsverk eller opphavsrettsbeskyttet arbeid, herunder, men ikke begrenset til (1) piratkopierte programmer eller lenker til dem, (2) informasjon som omgår produsent-installerte kopibeskyttelsesfunksjoner, eller ( 3) piratkopiert musikk eller lenker til slike musikkfiler;
* Viser pornografisk eller seksuelt eksplisitt materiale av noe slag, herunder også nakenbilder;
* Inkluderer materiale som utnytter personer under 18 år på en seksuell eller voldelig måte, eller er ment å innhente personlig informasjon fra noen under 18;
* Gir instruksjoner om ulovlige aktiviteter som å lage eller kjøpe våpen, misbruke noens personvern, eller lage datavirus eller andre skadelige koder;
* Innhenter eller forsøker å innhente passord eller personlig identifiserende informasjon fra andre medlemmer for kommersielle eller ulovlige formål;
* Fjerner, dekker eller skygger for bannerannonser på din personlige profilside, eller andre sider på Decate.no ved bruk av HTML / CSS eller på andre måter;
* Utgjør eller inkluderer markedsføring, salg eller annen kommersiell aktivitet som for eksempel konkurranser, lotterier, byttehandel, annonsering, eller pyramidespill, eller
* Tvinge eller true personer du ikke kjenner til å legge deg til, eller godta deg som venn på tjenesten.

Selv om alt innholdet og atferd som er beskrevet ovenfor er strengt forbudt, kan du likevel bli utsatt for ulovlig innhold mens du bruker nettstedet eller tjenestene. Fordi vi ikke selv har kontroll med innlegging av slikt innhold, skal verken vi, eller noen i Decates ledelse, ansatte, moderatorer eller andre representanter på noen måte holdes ansvarlig for eventuelle skader (uansett skadens art eller omfang) relatert til en slik eksponering.


Personvern og bruk av informasjon

Du erkjenner at (a) vi ikke kan garantere sikkerheten eller personvernet for innhold du gjør tilgjengelig via internett og dine private meldinger, og du fritar oss fra ethvert ansvar i forbindelse med andre parters bruk av slikt innhold, (b) vi er ikke ansvarlig for, og kan ikke kontrollere, andres bruk av alt innhold som du legger ut eller gjør tilgjengelig for dem via Decate.no og Decates funksjoner, og du bør være forsiktig i valg av hvilke personlige opplysninger du legger ut eller sender til andre gjennom tjenesten Decate, og (c) vi kan ikke påta oss noe ansvar for innhold sendt av andre brukere av tjenesten, og du fritar oss fra ethvert ansvar i forbindelse med innholdet i kommunikasjon du mottar fra andre brukere.


Vil du slett Decate kontoen din?

Gjør det her. Du kan når som helst åpne kontoen igjen i løpet av de neste 60 dagene, men slette-prosessen vil da opphøre. Den blir slettet helt etter 60 dager uten aktivitet.


Eksterne lenker

Nettstedet, tjenestene, innhold, eller medlemsprofiler kan fra tid til annen inneholde lenker til andre nettsteder og ressurser (eksterne lenker). Du erkjenner at vi ikke har noen kontroll over lenkede sider og at vi er ikke ansvarlige for, og har ikke noe ansvar som følge av, tilgjengeligheten av eksterne lenker eller innholdet på lenkede sider. Vi anbefaler at du leser vilkårene for bruk og personvernerklæringen på slike lenkede sider før du tar dem i bruk.

Inkludering av en ekstern lenke på Decate.no innebærer ikke vår godkjennelse eller anbefaling av det lenkede nettstedet. Videre er Decate.no ikke ansvarlig for tredjeparts annonser som er lagt ut på Decate.no eller gjort tilgjengelig gjennom tjenestene på Decate. Decate.no er heller ikke ansvarlig for varer og tjenester som tilbys av våre annonsører.


Virkningsområde og gyldighet

Disse vilkårene skal være i full kraft og gyldighet så lenge du har tilgang til å bruke nettstedet og i løpet av tiden du som medlem bruker Decate og /eller Decates tjenester. Du kan avslutte medlemskapet ditt når som helst, uansett årsak. Decate.no kan avslutte ditt medlemskap eller annen grunn, på et hvilket som helst tidspunkt. Der det er mulig, vil vi iverksette rimelige tiltak for å gi medlemmer rettferdig varsel om opphør av deres tilgang til tjenestene. Dersom du bruker en betalt versjon av en tjeneste, og vi avslutter ditt medlemskap i tjenesten fordi du har brutt disse vilkårene, vil du ikke ha krav på tilbakebetaling av ubrukt abonnementsavgift. Selv etter at medlemskapet er avsluttet, vil enkelte deler av disse vilkårene fortsatt gjelde.


Garantifraskrivelse

DU SAMTYKKER I AT:

* DIN BRUK AV NETTSTEDET OG TJENESTENE ER PÅ EGET ANSVAR. NETTSTEDET OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER" OG PÅ EN "NÅR TILGJENGELIG" BASIS OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. Decate.NO FRASKRIVER SEG ETHVERT GARANTIANSVAR I DEN GRAD DETTE ER MULIG UNDER ANVENDBAR LOVGIVING, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET.
* Decate.NO GIR INGEN GARANTI FOR AT (i) TJENESTEN VIL TILFREDSSTILLE DINE KRAV, (ii) TJENESTER ELLER PROGRAMVARE SOM LEVERES VIA Decate.NO VIL VÆRE UAVBRUTTE, TIDSNØYAKTIGE, ELLER FEILFRIE, (iii) RESULTATER AV BRUK AV TJENESTER VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE, (iv) KVALITETEN PÅ TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE KJØPT ELLER SKAFFET VIA TJENESTENE VIL INNFRI DINE FORVENTNINGER, ELLER AT (v) EVENTUELLE FEIL I PROGRAMVARE OG PROGRAMVARE LEVERT TIL DEG GJENNOM TJENESTENE VIL BLI RETTET.
* ALT MATERIALE LASTET NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE HENTET GJENNOM BRUK AV TJENESTEN ER GJORT PÅ EGET ANSVAR OG RISIKO OG DU ER SELV ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DITT UTSTYR ELLER PROGRAMVARE, TAP AV DATA ELLER ANDRE ANSVAR SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE.
* INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU MOTTAR FRA Decate.NO ELLER GJENNOM TJENESTENE KAN VIRKE SOM GARANTI FOR NOE MED MINDRE ANNET ER UTRYKKELIG DEFINERT I DISSE VILKÅRENE.

Ansvarsbegrensning

DU FORSTÅR UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER I AT IKKE I NOE TILFELLE SKAL Decate.NO, DETS LEDERE, ANSATTE, MODERATORER ELLER ANDRE REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE SKADER, FØLGESKADEERSTATNING, STRAFFEERSTATNING (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA, FORSTYRRELSER I VIRKSOMHETEN, ELLER ANDRE TAP), ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILE SØKSMÅL ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR DIREKTE ELLER INDIREKTE I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER MANGLENDE TILGANG TIL BRUK AV, NETTSTEDET Decate, ONLINE ELLER OFFLINE, SELV OM SKADER BURDE VÆRT FORUTSETT ELLER Decate.NO UTTRYKKELIG ER GJORT OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

IKKE UNDER NOE TILFELLE SKAL Decate OG VÅRE LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR NOEN KRAV RELATERT TIL BRUKEN AV DENNE NETTSIDEN OVERSTIGE DET TOTALE BELØP AV NOK 200,00.

DU SKAL HOLDE Decate.NO, DETS LEDERE, ANSATTE, MODERATORER ELLER ANDRE REPRESENTANTER SKADELØSE FOR ETHVERT TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, PERSONSKADER, DØD, SKADE PÅ EIENDOM, DIREKTE ELLER INDIREKTE RELATERT TIL ELLER SOM FØLGE AV DIN DELTAKELSE I/PÅ EVENTUELLE Decate EVENTS, ONLINE ELLER OFFLINE.


Skadeløsholdelse

Du skal holde skadeløse, forsvare og holde Decate, våre assosierte selskaper, vår ledelse, ansatte, moderatorer og andre representanter skadeløse fra og mot alt ansvar og alle krav, begjæringer, erstatninger, kostnader, inkludert rimelige advokatutgifter, som fremsettes av en tredjepart på grunn av eller som følge av dine handlinger eller unnlatelser som følge av din bruk av denne nettsiden. Decate reserverer seg retten til å påta seg eksklusivt forsvar og kontroll av alle anliggender som ellers ville være underlagt skadeløsholdelse for deg, og du samtykker i å samarbeide så fullstendig som rimelig nødvendig ved forsvar av et krav.

Mobiltjenester

Alle brukere må verifisere et norsk mobilnummer for å benytte Decate.no. Ditt mobilnummer vil bli lagret i vår database. Vi vil ikke vise ditt nummer til andre brukere, og vi selger ikke ditt nummer videre til andre.

I spesielle tilfeller vil politiet kunne få utlevert ditt mobilnummer.

Du forplikter deg til å registrere et nummer du har rett og tillatelse til å bruke, og til å oppdatere nummeret dersom du bytter mobilnummer.

Vi forbeholder oss rett til å sende information eller reklame til ditt registrerte nummer på SMS fra Decate og andre tredjeparter. Du vil ikke bli belastet for disse meldingene i noen sammenheng.


Avgifter og betaling

For øyblikket er all bruk av Decate.no gratis. Vi forbeholder oss retten til å innføre valgfrie betaltjenester og funksjoner på et senere tidspunkt.


Varemerker/logo

Dersom ikke annet er oppgitt, omfatter de merker, logotyper og emblem som vises på nettstedet varemerkerettighetene til Decate.no. Decates varemerker kan ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke er Decates, på noen måte som er egnet til å skape forvirring blant kunder eller på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer Decate.no.


Overdragelse

Du har ikke rett til å overdra disse vilkårene, eller noen av dine rettigheter til tjenestene til noen. Decate.no har rett til å tildele noen eller alle sine rettigheter og plikter under disse vilkårene, eller til tjenestene til en tredjepart. Dersom Decates forpliktelser herunder antas av en tredjepart, skal Decate være fritatt for ethvert ansvar under disse vilkårene.


Kommentarer, spørsmål eller forslag

Merk at all informasjon, frivillig innleverte forslag, ideer e.l. ikke betraktes som konfidensiell informasjon som noen skulle ha eiendomsrett til. Når du sender informasjon eller materiell til oss, gir du samtidig Decate.no ubegrenset og ugjenkallelig tillatelse til å bruke, reprodusere, vise, fremføre, modifisere, overføre og spre materialet eller informasjonen, og du samtykker også til at Decate.no fritt får bruke ideer, konsepter, knowhow eller teknikker som du sender oss.


Generelt

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Decate.no når det gjelder bruk av nettsiden Decate og våre tjenester og er underlagt norsk lov. Decates unnlatelse av å utøve eller håndheve sine rettigheter etter disse vilkårene, skal ikke fungere som en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser fra vår side. Overskriftene i vilkårene er bare til orientering og har ingen rettslig eller kontraktsmessig virkning. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene er ulovlig, ugyldig eller rettsstridig, skal bestemmelsen anses som atskilt fra vilkårene, og påvirker ikke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenstående bestemmelsene.
Alle rettigheter reservert - Du kan ikke kopiere, reprodusere eller bruke noe fra denne siden uten skriftlig godkjennelse fra Decate.no.